Xem Nhiều 4/2024 # Trong khi bạn tuyên bố hòa bình với đôi môi của mình, hãy cẩn thận để có nó thậm chí còn nhiều hơn trong trái tim của bạn. – While you are proclaiming peace with your lips, be careful to have it even more fully in your heart. # Top 0 Yêu Thích

Trong khi bạn tuyên bố hòa bình với đôi môi của mình, hãy cẩn thận để có nó thậm chí còn nhiều hơn trong trái tim của bạn. – While you are proclaiming peace with your lips, be careful to have it even more fully in your heart.

Trong khi bạn tuyên bố hòa bình với đôi môi của mình, hãy cẩn thận để có nó thậm chí còn nhiều hơn trong trái tim của bạn. – While you are proclaiming peace with your lips, be careful to have it even more fully in your heart.