Phổ Biến 4/2024 # Chúng ta nhớ nhau nhưng chẳng nói, cứ đợi chờ đối phương chủ động thôi, kết quả là mệt mỏi và rời xa nhau # Top 7 Yêu Thích

Chúng ta nhớ nhau nhưng chẳng nói, cứ đợi chờ đối phương chủ động thôi, kết quả là mệt mỏi và rời xa nhau

Chúng ta nhớ nhau nhưng chẳng nói, cứ đợi chờ đối phương chủ động thôi, kết quả là mệt mỏi và rời xa nhau