Xem Nhiều 4/2024 # Người ta biết tuổi già đến đi khi bắt đầu trông giống như bố mình. – A man knows when he is growing old because he begins to look like his father. # Top 0 Yêu Thích

Người ta biết tuổi già đến đi khi bắt đầu trông giống như bố mình. – A man knows when he is growing old because he begins to look like his father.

Người ta biết tuổi già đến đi khi bắt đầu trông giống như bố mình. – A man knows when he is growing old because he begins to look like his father.