Xu Hướng 4/2024 # Khi giữa họ đã là chuyện dĩ vãng, điều khó chịu nhất, đau đớn nhất là mọi kỷ niệm vẫn như vừa mới xẩy ra ngày hôm qua # Top 5 Yêu Thích

Khi giữa họ đã là chuyện dĩ vãng, điều khó chịu nhất, đau đớn nhất là mọi kỷ niệm vẫn như vừa mới xẩy ra ngày hôm qua

Khi giữa họ đã là chuyện dĩ vãng, điều khó chịu nhất, đau đớn nhất là mọi kỷ niệm vẫn như vừa mới xẩy ra ngày hôm qua