Xem Nhiều 7/2024 # Đời người như một con đường, dù chúng ta có đi xa đến đâu cũng đừng quên mục đích xuất phát lúc ban đầu. # Top 0 Yêu Thích

Đời người như một con đường, dù chúng ta có đi xa đến đâu cũng đừng quên mục đích xuất phát lúc ban đầu.

Đời người như một con đường, dù chúng ta có đi xa đến đâu cũng đừng quên mục đích xuất phát lúc ban đầu.