Xem Nhiều 7/2024 # Lý do tại sao người ta không phục tùng chúng ta là bởi họ thấy bùn trong đáy mắt chúng ta. – The reason why men do not obey us, is because they see the mud at the bottom of our eye. # Top 1 Yêu Thích

Lý do tại sao người ta không phục tùng chúng ta là bởi họ thấy bùn trong đáy mắt chúng ta. – The reason why men do not obey us, is because they see the mud at the bottom of our eye.

Lý do tại sao người ta không phục tùng chúng ta là bởi họ thấy bùn trong đáy mắt chúng ta. – The reason why men do not obey us, is because they see the mud at the bottom of our eye.