Đề Xuất 7/2024 # Chúng ta đọc được trên trán của những kẻ đắm chìm trong sự xa hoa vô nghĩa rằng thần tài bán thứ đáng lẽ chỉ đem cho. – We read on the foreheads of those who are surrounded by a foolish luxury, that fortune sells what she is thought to give. # Top 2 Yêu Thích

Chúng ta đọc được trên trán của những kẻ đắm chìm trong sự xa hoa vô nghĩa rằng thần tài bán thứ đáng lẽ chỉ đem cho. – We read on the foreheads of those who are surrounded by a foolish luxury, that fortune sells what she is thought to give.

Chúng ta đọc được trên trán của những kẻ đắm chìm trong sự xa hoa vô nghĩa rằng thần tài bán thứ đáng lẽ chỉ đem cho. – We read on the foreheads of those who are surrounded by a foolish luxury, that fortune sells what she is thought to give.