Thịnh Hành 4/2024 # Kẻ si mê nói rằng: Hãy yêu tôi nếu không thì tôi sẽ chết. Người độc ác lại nói rằng: Hãy yêu ta nếu không thì ta sẽ giết ngươi. # Top 9 Yêu Thích

Kẻ si mê nói rằng: Hãy yêu tôi nếu không thì tôi sẽ chết. Người độc ác lại nói rằng: Hãy yêu ta nếu không thì ta sẽ giết ngươi.

Kẻ si mê nói rằng: Hãy yêu tôi nếu không thì tôi sẽ chết. Người độc ác lại nói rằng: Hãy yêu ta nếu không thì ta sẽ giết ngươi.