Thịnh Hành 6/2024 # Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi. Nếu họ trở lại, họ sẽ luôn thuộc về bạn. Nếu họ không trở lại, họ chưa từng thuộc về bạn. – If you love somebody, let them go. If they return, they were always yours. If they don’t, they never were. # Top 8 Yêu Thích

Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi. Nếu họ trở lại, họ sẽ luôn thuộc về bạn. Nếu họ không trở lại, họ chưa từng thuộc về bạn. – If you love somebody, let them go. If they return, they were always yours. If they don’t, they never were.

Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi. Nếu họ trở lại, họ sẽ luôn thuộc về bạn. Nếu họ không trở lại, họ chưa từng thuộc về bạn. – If you love somebody, let them go. If they return, they were always yours. If they don’t, they never were.