Đề Xuất 7/2024 # Cho tới khi phải chịu đựng trong bóng tối, không ai biết buổi sáng sẽ ngọt ngào và đáng quý với trái tim và đôi mắt mình như thế nào. – No man knows till he has suffered from the night how sweet and dear to his heart and eye the morning can be. # Top 2 Yêu Thích

Cho tới khi phải chịu đựng trong bóng tối, không ai biết buổi sáng sẽ ngọt ngào và đáng quý với trái tim và đôi mắt mình như thế nào. – No man knows till he has suffered from the night how sweet and dear to his heart and eye the morning can be.

Cho tới khi phải chịu đựng trong bóng tối, không ai biết buổi sáng sẽ ngọt ngào và đáng quý với trái tim và đôi mắt mình như thế nào. – No man knows till he has suffered from the night how sweet and dear to his heart and eye the morning can be.