Thịnh Hành 4/2024 # Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn vô cùng nếu chúng ta được sinh ra ở tuổi tám mươi và dần dần tiến về tuổi mười tám. – Life would be infinitely happier if we could only be born at the age of eighty and gradually approach eighteen. # Top 9 Yêu Thích

Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn vô cùng nếu chúng ta được sinh ra ở tuổi tám mươi và dần dần tiến về tuổi mười tám. – Life would be infinitely happier if we could only be born at the age of eighty and gradually approach eighteen.

Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn vô cùng nếu chúng ta được sinh ra ở tuổi tám mươi và dần dần tiến về tuổi mười tám. – Life would be infinitely happier if we could only be born at the age of eighty and gradually approach eighteen.