Xu Hướng 4/2024 # Hành trình của sông ra biển không nhanh như hành trình của con người đến với sai lầm. – The progress of rivers to the ocean is not so rapid as that of man to error. # Top 4 Yêu Thích

Hành trình của sông ra biển không nhanh như hành trình của con người đến với sai lầm. – The progress of rivers to the ocean is not so rapid as that of man to error.

Hành trình của sông ra biển không nhanh như hành trình của con người đến với sai lầm. – The progress of rivers to the ocean is not so rapid as that of man to error.