Đề Xuất 4/2024 # Có điều khó khăn nhất: giữ một điều bí mật, quên đi sự xúc phạm và dùng thời gian cho việc có ích # Top 2 Yêu Thích

Có điều khó khăn nhất: giữ một điều bí mật, quên đi sự xúc phạm và dùng thời gian cho việc có ích

Có điều khó khăn nhất: giữ một điều bí mật, quên đi sự xúc phạm và dùng thời gian cho việc có ích