Phổ Biến 6/2024 # Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy. – Missing someone is your heart’s way of reminding you that you love him. # Top 6 Yêu Thích

Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy. – Missing someone is your heart’s way of reminding you that you love him.

Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy. – Missing someone is your heart’s way of reminding you that you love him.