Xu Hướng 6/2024 # Bộ máy hành chính là cơ cấu khổng lồ được những người lùn điều khiển. – Bureaucracy is a giant mechanism operated by pygmies. # Top 5 Yêu Thích

Bộ máy hành chính là cơ cấu khổng lồ được những người lùn điều khiển. – Bureaucracy is a giant mechanism operated by pygmies.

Bộ máy hành chính là cơ cấu khổng lồ được những người lùn điều khiển. – Bureaucracy is a giant mechanism operated by pygmies.