Xem Nhiều 6/2024 # Chính cách nhìn của người khác làm hỏng chúng ta. Nếu tôi mù tôi sẽ không muốn dù là quần áo đẹp, nhà đẹp hay đồ đạc đẹp. – It is the eye of other people that ruin us. If I were blind I would want, neither fine clothes, fine houses or fine furniture. # Top 0 Yêu Thích

Chính cách nhìn của người khác làm hỏng chúng ta. Nếu tôi mù tôi sẽ không muốn dù là quần áo đẹp, nhà đẹp hay đồ đạc đẹp. – It is the eye of other people that ruin us. If I were blind I would want, neither fine clothes, fine houses or fine furniture.

Chính cách nhìn của người khác làm hỏng chúng ta. Nếu tôi mù tôi sẽ không muốn dù là quần áo đẹp, nhà đẹp hay đồ đạc đẹp. – It is the eye of other people that ruin us. If I were blind I would want, neither fine clothes, fine houses or fine furniture.