Đề Xuất 7/2024 # Tình cờ là một từ vô nghĩa không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân. – Chance is a word void of sense nothing can exist without a cause. # Top 3 Yêu Thích

Tình cờ là một từ vô nghĩa không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân. – Chance is a word void of sense nothing can exist without a cause.

Tình cờ là một từ vô nghĩa không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân. – Chance is a word void of sense nothing can exist without a cause.