Xu Hướng 5/2024 # Xúc phạm là lý lẽ chỉ những người nắm phần sai mới áp dụng. – Insults are the arguments employed by those who are in the wrong. # Top 5 Yêu Thích

Xúc phạm là lý lẽ chỉ những người nắm phần sai mới áp dụng. – Insults are the arguments employed by those who are in the wrong.

Xúc phạm là lý lẽ chỉ những người nắm phần sai mới áp dụng. – Insults are the arguments employed by those who are in the wrong.