Xu Hướng 7/2024 # Bạn nghĩ là bạn đang trốn thoát và bạn va phải chính mình. Con đường vòng dài nhất là con đường về ngắn nhất. – Think you’re escaping and run into yourself. Longest way round is the shortest way home. # Top 4 Yêu Thích

Bạn nghĩ là bạn đang trốn thoát và bạn va phải chính mình. Con đường vòng dài nhất là con đường về ngắn nhất. – Think you’re escaping and run into yourself. Longest way round is the shortest way home.

Bạn nghĩ là bạn đang trốn thoát và bạn va phải chính mình. Con đường vòng dài nhất là con đường về ngắn nhất. – Think you’re escaping and run into yourself. Longest way round is the shortest way home.