Thịnh Hành 7/2024 # Đôi khi người ta bỏ ra nhiều nhất cho thứ mà người ta có thể có được chẳng mất gì cả. – Sometimes one pays most for the things one gets for nothing. # Top 8 Yêu Thích

Đôi khi người ta bỏ ra nhiều nhất cho thứ mà người ta có thể có được chẳng mất gì cả. – Sometimes one pays most for the things one gets for nothing.

Đôi khi người ta bỏ ra nhiều nhất cho thứ mà người ta có thể có được chẳng mất gì cả. – Sometimes one pays most for the things one gets for nothing.