Xu Hướng 4/2024 # Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa nhưng dối trá cũng thế. – Truth is beautiful, without doubt but so are lies. # Top 4 Yêu Thích

Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa nhưng dối trá cũng thế. – Truth is beautiful, without doubt but so are lies.

Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa nhưng dối trá cũng thế. – Truth is beautiful, without doubt but so are lies.