Xem Nhiều 4/2024 # Có hai điều con người không bao giờ nên giận dữ: điều anh ta có thể giúp, và điều anh ta không thể giúp. – Two things a man should never be angry at: what he can help, and what he cannot help. # Top 1 Yêu Thích

Có hai điều con người không bao giờ nên giận dữ: điều anh ta có thể giúp, và điều anh ta không thể giúp. – Two things a man should never be angry at: what he can help, and what he cannot help.

Có hai điều con người không bao giờ nên giận dữ: điều anh ta có thể giúp, và điều anh ta không thể giúp. – Two things a man should never be angry at: what he can help, and what he cannot help.