Thịnh Hành 4/2024 # Cuộc đời phải được sống và sự tò mò được gìn giữ. Bạn không được bao giờ, vì bất cứ lý do nào, quay lưng lại với cuộc đời. – Life must be lived and curiosity kept alive. One must never, for whatever reason, turn his back on life. # Top 8 Yêu Thích

Cuộc đời phải được sống và sự tò mò được gìn giữ. Bạn không được bao giờ, vì bất cứ lý do nào, quay lưng lại với cuộc đời. – Life must be lived and curiosity kept alive. One must never, for whatever reason, turn his back on life.

Cuộc đời phải được sống và sự tò mò được gìn giữ. Bạn không được bao giờ, vì bất cứ lý do nào, quay lưng lại với cuộc đời. – Life must be lived and curiosity kept alive. One must never, for whatever reason, turn his back on life.