Xem Nhiều 7/2024 # Đối mặt với sai lầm và công kích, chúng ta chỉ có thể làm hai việc: Một là nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Hai là để thời gian chứng minh tất cả. # Top 0 Yêu Thích

Đối mặt với sai lầm và công kích, chúng ta chỉ có thể làm hai việc: Một là nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Hai là để thời gian chứng minh tất cả.

Đối mặt với sai lầm và công kích, chúng ta chỉ có thể làm hai việc: Một là nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Hai là để thời gian chứng minh tất cả.