Phổ Biến 7/2024 # Không phải tất cả vàng đều là những thứ lấp lánh ánh vàng. – Gold all is not that doth golden seem. # Top 7 Yêu Thích

Không phải tất cả vàng đều là những thứ lấp lánh ánh vàng. – Gold all is not that doth golden seem.

Không phải tất cả vàng đều là những thứ lấp lánh ánh vàng. – Gold all is not that doth golden seem.