Xem Nhiều 7/2024 # Đau khổ nhất trong tình yêu là khi thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi khổ với người ấy. # Top 1 Yêu Thích

Đau khổ nhất trong tình yêu là khi thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi khổ với người ấy.

Đau khổ nhất trong tình yêu là khi thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi khổ với người ấy.