Xu Hướng 6/2024 # Cuộc sống được tạo nên từ vô vàn cuộc chia ly hàn gắn lại với nhau. – Life is made of ever so many partings welded together. # Top 4 Yêu Thích

Cuộc sống được tạo nên từ vô vàn cuộc chia ly hàn gắn lại với nhau. – Life is made of ever so many partings welded together.

Cuộc sống được tạo nên từ vô vàn cuộc chia ly hàn gắn lại với nhau. – Life is made of ever so many partings welded together.