Thịnh Hành 5/2024 # Hãy ngước lên những vì sao và biết rằng em cũng nhìn bầu trời ấy và cầu mong cùng những giấc mơ ngọt ngào. – Gaze up at the stars knowing that I see the same sky and wish the same sweet dreams. # Top 8 Yêu Thích

Hãy ngước lên những vì sao và biết rằng em cũng nhìn bầu trời ấy và cầu mong cùng những giấc mơ ngọt ngào. – Gaze up at the stars knowing that I see the same sky and wish the same sweet dreams.

Hãy ngước lên những vì sao và biết rằng em cũng nhìn bầu trời ấy và cầu mong cùng những giấc mơ ngọt ngào. – Gaze up at the stars knowing that I see the same sky and wish the same sweet dreams.