Thịnh Hành 7/2024 # Kẻ sĩ diện không có bình yên, người hay giận ít có tiếng cười còn ai hay chán ngán thì không có bạn bè. # Top 8 Yêu Thích

Kẻ sĩ diện không có bình yên, người hay giận ít có tiếng cười còn ai hay chán ngán thì không có bạn bè.

Kẻ sĩ diện không có bình yên, người hay giận ít có tiếng cười còn ai hay chán ngán thì không có bạn bè.