Đề Xuất 5/2024 # Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào. – Excess of joy is harder to bear than any amount of sorrow. # Top 3 Yêu Thích

Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào. – Excess of joy is harder to bear than any amount of sorrow.

Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào. – Excess of joy is harder to bear than any amount of sorrow.