Xem Nhiều 7/2024 # Mọi hành vi ngu xuẩn đều xuất phát tự sự bắt chước những người chúng ta không thể giống. – Almost all absurdity of conduct arises from the imitation of those who we cannot resemble. # Top 0 Yêu Thích

Mọi hành vi ngu xuẩn đều xuất phát tự sự bắt chước những người chúng ta không thể giống. – Almost all absurdity of conduct arises from the imitation of those who we cannot resemble.

Mọi hành vi ngu xuẩn đều xuất phát tự sự bắt chước những người chúng ta không thể giống. – Almost all absurdity of conduct arises from the imitation of those who we cannot resemble.