Xem Nhiều 5/2024 # Đi xuống một ngọn đồi dễ hơn là leo lên, nhưng quan cảnh trên đỉnh đồi đẹp hơn nhiều # Top 1 Yêu Thích

Đi xuống một ngọn đồi dễ hơn là leo lên, nhưng quan cảnh trên đỉnh đồi đẹp hơn nhiều

Đi xuống một ngọn đồi dễ hơn là leo lên, nhưng quan cảnh trên đỉnh đồi đẹp hơn nhiều