Xem Nhiều 5/2024 # Những người ích kỷ không có khả năng yêu người khác, nhưng họ cũng không có khả năng yêu chính bản thân mình. – Selfish persons are incapable of loving others, but they are not capable of loving themselves either. # Top 0 Yêu Thích

Những người ích kỷ không có khả năng yêu người khác, nhưng họ cũng không có khả năng yêu chính bản thân mình. – Selfish persons are incapable of loving others, but they are not capable of loving themselves either.

Những người ích kỷ không có khả năng yêu người khác, nhưng họ cũng không có khả năng yêu chính bản thân mình. – Selfish persons are incapable of loving others, but they are not capable of loving themselves either.