Phổ Biến 5/2024 # Gương mặt của loài người, rốt cuộc chẳng là gì nhiều ít hơn một cái mặt nạ. – The human face is, after all, nothing more nor less than a mask. # Top 7 Yêu Thích

Gương mặt của loài người, rốt cuộc chẳng là gì nhiều ít hơn một cái mặt nạ. – The human face is, after all, nothing more nor less than a mask.

Gương mặt của loài người, rốt cuộc chẳng là gì nhiều ít hơn một cái mặt nạ. – The human face is, after all, nothing more nor less than a mask.