Phổ Biến 5/2024 # Thường thì rất khó nói sự thật cho người khác nghe, càng khó khăn hơn nữa là tự thú với mình. # Top 6 Yêu Thích

Thường thì rất khó nói sự thật cho người khác nghe, càng khó khăn hơn nữa là tự thú với mình.

Thường thì rất khó nói sự thật cho người khác nghe, càng khó khăn hơn nữa là tự thú với mình.