Thịnh Hành 5/2024 # Nếu bạn khát khao nhiều thứ, nhiều cũng sẽ trở thành ít. – If you desire many things, many things will seem few. # Top 9 Yêu Thích

Nếu bạn khát khao nhiều thứ, nhiều cũng sẽ trở thành ít. – If you desire many things, many things will seem few.

Nếu bạn khát khao nhiều thứ, nhiều cũng sẽ trở thành ít. – If you desire many things, many things will seem few.