Thịnh Hành 5/2024 # Tình yêu là sự thông thái của kẻ khờ và sự khờ dại của người thông thái. # Top 8 Yêu Thích

Tình yêu là sự thông thái của kẻ khờ và sự khờ dại của người thông thái.

Tình yêu là sự thông thái của kẻ khờ và sự khờ dại của người thông thái.