Thịnh Hành 6/2024 # Tha thứ là một điều thật buồn cười. Nó làm ấm con tim là và làm mát cơn đau. – Forgiveness is a funny thing. It warms the heart and cools the sting. # Top 8 Yêu Thích

Tha thứ là một điều thật buồn cười. Nó làm ấm con tim là và làm mát cơn đau. – Forgiveness is a funny thing. It warms the heart and cools the sting.

Tha thứ là một điều thật buồn cười. Nó làm ấm con tim là và làm mát cơn đau. – Forgiveness is a funny thing. It warms the heart and cools the sting.