Xem Nhiều 6/2024 # Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra. – Don’t cry because it’s over. Smile because it happened. # Top 1 Yêu Thích

Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra. – Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.

Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra. – Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.