Xem Nhiều 7/2024 # Khi được giúp đỡ, hãy ghi nhớ khi giúp đỡ, hãy quên đi. – When befriended, remember it when you befriend, forget it. # Top 1 Yêu Thích

Khi được giúp đỡ, hãy ghi nhớ khi giúp đỡ, hãy quên đi. – When befriended, remember it when you befriend, forget it.

Khi được giúp đỡ, hãy ghi nhớ khi giúp đỡ, hãy quên đi. – When befriended, remember it when you befriend, forget it.