Phổ Biến 6/2024 # Trên Twitter chúng ta hứng khởi khi có người theo chúng ta. Trong đời thực, chúng ta hoảng sợ và bỏ chay. – On Twitter we get excited if someone follows us. In real life we get really scared and run away. # Top 6 Yêu Thích

Trên Twitter chúng ta hứng khởi khi có người theo chúng ta. Trong đời thực, chúng ta hoảng sợ và bỏ chay. – On Twitter we get excited if someone follows us. In real life we get really scared and run away.

Trên Twitter chúng ta hứng khởi khi có người theo chúng ta. Trong đời thực, chúng ta hoảng sợ và bỏ chay. – On Twitter we get excited if someone follows us. In real life we get really scared and run away.