Xem Nhiều 7/2024 # Càng hiểu biết, con người càng tự do. – Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres. # Top 1 Yêu Thích

Càng hiểu biết, con người càng tự do. – Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres.

Càng hiểu biết, con người càng tự do. – Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres.