Xem Nhiều 7/2024 # Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được. – Life is a succession of lessons which must be lived to be understood. # Top 1 Yêu Thích

Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được. – Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được. – Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.