Xem Nhiều 6/2024 # Nếu một người đạt được nửa số ham muốn của mình, anh ta sẽ phải chịu rắc rối gấp đôi. – If a man could have half of his wishes, he would double his troubles. # Top 0 Yêu Thích

Nếu một người đạt được nửa số ham muốn của mình, anh ta sẽ phải chịu rắc rối gấp đôi. – If a man could have half of his wishes, he would double his troubles.

Nếu một người đạt được nửa số ham muốn của mình, anh ta sẽ phải chịu rắc rối gấp đôi. – If a man could have half of his wishes, he would double his troubles.