Xu Hướng 7/2024 # Nghỉ ngơi là điều tốt, nhưng sự nhàm chán là anh em của nó. – Rest is a good thing, but boredom is its brother. # Top 5 Yêu Thích

Nghỉ ngơi là điều tốt, nhưng sự nhàm chán là anh em của nó. – Rest is a good thing, but boredom is its brother.

Nghỉ ngơi là điều tốt, nhưng sự nhàm chán là anh em của nó. – Rest is a good thing, but boredom is its brother.