Phổ Biến 7/2024 # Dối trá không nằm trong ngôn từ nó nằm trong sự việc. – Falsehood is never in words it is in things. # Top 6 Yêu Thích

Dối trá không nằm trong ngôn từ nó nằm trong sự việc. – Falsehood is never in words it is in things.

Dối trá không nằm trong ngôn từ nó nằm trong sự việc. – Falsehood is never in words it is in things.