Đề Xuất 5/2024 # Luật pháp quá nhẹ nhàng ít khi được tuân theo quá hà khắc, hiếm khi được thi hành. – Laws too gentle are seldom obeyed too severe, seldom executed. # Top 2 Yêu Thích

Luật pháp quá nhẹ nhàng ít khi được tuân theo quá hà khắc, hiếm khi được thi hành. – Laws too gentle are seldom obeyed too severe, seldom executed.

Luật pháp quá nhẹ nhàng ít khi được tuân theo quá hà khắc, hiếm khi được thi hành. – Laws too gentle are seldom obeyed too severe, seldom executed.